Minőségbiztosítás

Garantált minőség fenntartható módon

Minőségirányítási Rendszer

A JAVIPA Nyomdaipari Kft. kiemelt célja, hogy a már meglévő és leendő partnerei igényeit teljes körűen kielégítse. Ennek érdekében egy olyan minőségirányítási rendszert alakítottunk ki, amely ellenőrző szerepet tölt be a termelés életében, illetve a működési folyamatok egészére kiterjed.  „Egységben az erő!” -valljuk magunkról. Ez a cégfilozófia jellemzi működésünket, minden esetben törekszünk a közösség erejére támaszkodva a lehető legjobb minőségű munkát, termékeket szolgáltatni vevőink felé.

Tevékenységünket az ISO 9001:2015 szabványban foglaltak szerint kialakított Minőségirányítási rendszer (MIR) keretein belül végezzük, mely szabvány szerint 2000-től tanúsíttatjuk cégünket. Minőségirányítási rendszerünk hatékonyan támogatja termelési tevékenységünket megrendelőink minél teljesebb megelégedettségét, kiszolgálását megcélozva.


Vevőorientált működés

Profitunk legfőbb forrása a vevői megelégedettség. Így adott szabályozásainkat vevőcentrikus működésnek megfelelően fogalmazzuk meg. Ennek megfelelően:
● Igyekszünk megismerni a meglévő (és potenciális) vevőink termékeinkre, szolgáltatásainkra vonatkozó igényeit.
● Törekszünk arra, hogy megtaláljuk a vevői igények teljesítésének célszerű, s egyben gazdaságos módját.
● Figyeljük a vevői igény teljesítését, s az eltérések alapján javítjuk tevékenységeinket.


Divíziók közötti kapcsolatteremtés

A minőségirányítási rendszerünket úgy hoztuk létre, hogy az szervesen beépül egyéb szabályozásaink körébe. Így a szakmai előírásokkal, a számviteli rendszerrel, a munkahelyi kockázatelemzéssel, munkavédelmi szabályzattal, tűzvédelmi szabályzattal és az érvényes jogszabályi előírásokkal szoros egységet valósít meg.


Fokozatos fejlesztés

Vállalkozásunk hosszú távon szeretne a szakterületen minél elismertebb lenni. Ehhez olyan élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási szabályozást hoztunk létre, mely lépésről lépésre, mérhetően javítható és fejleszthető elemekből áll. Ennek megvalósítására törekszünk, különösen nagy hangsúlyt fektetve a megelőző intézkedésekre.


Nyomatellenőrzés, végellenőrzés

ImageCompare
A gyógyszeripari megrendelői igényeknek való megfelelés érdekében egy Image Compare elnevezésű, sík és dobszkennerrel ellátott nyomatellenőrző szoftvert használunk 2014 szeptemberétől, amely hatékonyan detektálja a nyomatokon található hibákat. Folyamatos fejlődésünk, illetve a 2023-as évben végbement gyárbővítés miatt indokolttá vált egy új nyomatellenőrző szoftver beüzemelése, ami 2023 októberében megtörtént.
A szigorú gyártásközi- és végellenőrzést 15 fő minőségellenőr végzi, akik megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezve, elkötelezetten és lojálisan végzik munkájukat minőségcéljaink megvalósítása érdekében.

 
Tanúsítványaink: 
FSC® tanúsítvány
A JAVIPA Nyomdaipari Kft. 2018 óta büszke tagja annak a közösségnek, akik zászlójukra tűzhetik az FSC® logót. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a termelési folyamataink során a környezetvédelem jegyében járjunk el. Minden nap dolgozunk érte, hogy eleget tegyünk a tanúsítvány által támasztott elvárásoknak.
 
Vállalati politikájában is kifejezi a JAVIPA Nyomdaipari Kft. azon szándékát, hogy a csomagolóanyagok gyártási és értékesítési tevékenysége során megfeleljen azon vevői követelményeknek, melyek a felelős erdőgazdálkodás biztosítását állítják a középpontba. Ezen keresztül magára nézve érvényesnek és kötelezőnek ismeri el az FSC- STD 40-004 szabvány által támasztott igazolási követelményeket.
 
Díjak és minősítések
Felelős erdőgazdálkodás

Az FSC® tanúsítvány azt igazolja, hogy a papír alapanyagául szolgáló fa kitermelésével az erdészetek nem veszélyeztetik az erdők fenntarthatóságát, az erdő élőlényeinek lakhelyét, hanem úgy gazdálkodnak ezzel az erőforrással, hogy az biztosan és folyamatosan megújulhasson.
A tanúsított erdőkben folyó fakitermelés minimálisra csökkenti az erdő növényeire, állataira és egyéb élőlényeire gyakorolt hatást, a helyi közösségek részesednek a gazdálkodás hosszú távú előnyeiből, az erdőgazdaságokat pedig úgy tervezik és irányítják, hogy nyereséges legyen, de a megtermelt profit ne veszélyeztesse az erdő regenerációját. Cégünk valamennyi munkatársa felelős a rábízott munkafeladat előírásoknak megfelelő elvégzéséért.


LEAN menedzsment

A nyomdaiparban nincs lehetőség a megállásra. A vállalatoknak a folyamataik és a termelésük kialakításakor meg kell szabadulniuk veszteségüktől, felesleges folyamat elemeiktől úgy, hogy az egész szervezet megfelelően tudjon gazdálkodni az erőforrásaival, és rugalmasabban tudjon válaszolni a vevői igényekre. Jó minőséget, pontos határidőt azonban csak a megfelelően standardizált folyamatokkal és megfelelően karbantartott gépekkel lehet elérni.

Tevékenységünk során elengedhetetlen a helyes logisztika, folyamattervezés kialakítása, mely célja, hogy a nyersanyag-bejöveteltől kezdve, a késztermék megrendelőkhöz történő eljuttatásáig minden egyes részfolyamat zökkenőmentesen menjen végbe. A Lean menedzsment célja a hatékonyságnövelés és a veszteségcsökkentés. Ez a Lean-filozófia a szervezet hatékonyságjavulását és a rendelkezésre álló erőforrások megtakarítását eredményezi, melynek köszönhetően új piaci szegmensek megcélzása is reális vízió a JAVIPA jövőjét tekintve.

Néhány kulcsmutató, melyeket a Lean filozófia segítségével tudtunk fejleszteni:
● termelékenység növelése
● átfutási idő csökkentése
● készlet csökkentése
● gyártás/termék költségarány javítása

A fentiek tükrében vállalatunk tevékenységeit elsősorban az alapján alakítjuk ki, hogy mi szolgálja a vevő számára az érték előállítását.